Strona główna

Strona główna

Przystąpienie do związku zawodowego

jest konstytucyjnym prawem obywatela RP,

wykorzystaj to, bo nie wiadomo jak długo jeszcze

będziesz takie prawo miał.

Naszym podstawowym zdaniem jest reprezentowanie interesów pracowników.

Dążymy do :

  • poprawy warunków pracy,
  • bezpieczeństwa i stabilizacji pracy,
  • ochrona przed dyskryminacją i nękaniem w pracy,
  • rozwiązywaniem problemów w sposób jawny i niekonfliktowy,
  • pomocy prawnej i materialnej swoim członkom,
  • poprawy wysokości płac i dodatków do wynagrodzenia.

Działając sam masz niewielką siłę przebicia i niewielkie możliwości. Będąc z nami poprzez wspólne działanie można zdziałać więcej !

Nie bądź bierny razem będziemy silniejsi !!!